Ağ Teknolojileri Birimi

Genel Bilgiler

Ağ grubu aşağıdaki hizmetlerin sağlıklı ve kesintisiz yürütülmesini sağlar.

  • Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması,
  • Kullanılan programlar yardımıyla ağ performas ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek,
  • Kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması,
  • Genel IP adres bloklarının dağıtılması. Fakülte içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi,
  • Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olmak,
  • Yeni yapılan binaların gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksiz teslim alınması,
  • E-Kart Otomasyon Projesi Sunucu Desteği.

Ağ Haritası

Ağ Haritası

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors