Donanım Destek Şube Müdürlüğü

Genel Bilgiler

Donanım Destek Birimi 1995 yılında kurulmuştur. Temel görevi bilgisayar arızalarının tespit ve onarımı, lisanslı bilgisayar programlarının kurulumu, teknik anlamda ihtiyacı olan birimlere destek vermek ve yeni teknolojilerin üniversitemize kazanılmasını sağlamak olarak özetlenebilir.

Donanım Destek Biriminin çalışmaları şu şekildedir:

  • Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı
  • Yeni teknolojileri incelemek - Sistem kurmak
  • Bilgisayar alımlarında garantör olmaktır.

Arıza Bildirim Sistemi {İş Akışı}

Donanım Destek Birimi Hizmet Yönergesi

AMAÇ

Bu yönerge, Donanım Destek Birimi’nin hizmet koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

TANIM

Bilişim ürünleri: Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanımları ve yazılımları ifade eder.

GÖREV

Madde 1

Donanım Destek Birimi, Kocaeli Üniversitesi (KOU) demirbaşlarına kayıtlı bilişim ürünlerinin bakım, onarım ve kurulumunu yapmakla görevlidir.

DONANIM DESTEK BİRİMİNE BAŞVURU ESASLARI

Madde 2

Donanım Destek Birimi’nden talep edilen hizmetler, arıza talepleri elektronik ortamda hizmet vermekte olan arıza kayıt sistemine giriş yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Arıza girişi ve durum sorgulama http://bilgiislem.kocaeli.edu.tr/alogin adresinden yapılacaktır.

KURUM DIŞI GÖNDERİLECEK ONARIMLAR

Madde 3

Donanım Destek Birimi’nde bakım veya onarımları yapılamayan ürünlerin kurum dışı onarımları, Teknik Servis Raporu doğrultusunda ilgili birim tarafından yaptırılmalıdır .

TEKNİK RAPOR

Madde 4

Donanım Destek Birimi'nde onarımı mümkün olmayan veya onarım maliyetleri yüksek olan, teknolojisinin eski olması nedeniyle işlevini yerine getiremeyen, yedek parça temini mümkün olmayan veya yeni donanım ilavesi yapılması talep edilen vb. üniversite demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre birimleri için "Teknik Rapor" düzenleyip ilgili birime gönderilir. Aynı teknik rapor gerektiği hallerde isteyen birime düzenlenir.

Hurda kararı verilen tüm cihazlardaki çalışır vaziyette bulunan diğer parçalar örneğin: Ram+HDD+Power vb. kurumumuz envanterinde bulunan cihazlarda kullanılmak amacıyla Donanım Destek Birimi tarafından teslim alınır.

KURULUMU YAPILACAK PROGRAMLAR

Madde 5

Donanım Destek Birimi, İşletim sistemi çalışmayan veya onarılmayacak durumda olan bilgisayara, bilgisayarların teknik özelliklerine göre en uygun işletim sistemi, ofis programı ve antivirüs programının kurulumunu yapar. Diğer kurulumu talep edilen programlar kullanıcı tarafından temin edilecektir.

LİSANSLI YAZILIMLAR

Madde 6

Üniversite bünyesine alınan genel kullanım amaçlı lisanslı yazılımların lisans bilgileri, Donanım Destek Birimi bünyesinde saklı kalır. İlgili yazılımlar Donanım Destek Birimi tarafından kurulur.

LİSANSSIZ YAZILIMLAR

Madde 7

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 525/1 maddesi uyarınca lisanssız yazılım yüklemek yasaktır. Yüklü olan bilgisayarlardaki lisanssız yazılımların maddi ve hukuki sorumluluğunu kullanıcıya aittir.

SARF MALZEME DESTEĞİ

Madde 8

Donanım Destek Birimi, bilgisayar ve çevre birimleri için kartuş, toner, şerit disket, cd, dvd, vb. sarf malzeme desteği verilmez.

MEDYA KOPYALAMA,TARAMA VE BASKI HİZMETLERİ

Madde 9

Akademik ve İdari birimlerin medya kopyalama, tarama ve baskı hizmetleri birimimiz tarafından verilmez.

KULLANICI SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 10:1

Donanım Destek Birimi'ne bakım – onarım veya kurulum amaçlı gelen ürünlerindeki verilerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Olası veri kayıplarından Donanım Destek Birimi sorumlu tutulamaz.

Madde 10:2

Donanım Destek Birimi tarafından işlemi sonlandırılmış olan cihazların en geç 3 ay içerinde teslim alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde teslim alınamayan cihazlardan birimimiz sorumlu tutulamaz.

DONANIM DESTEK SERVİSİ’NİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜKLERİ

Madde 11:1

Donanım Destek Birimi bakım, onarım veya kurulum amaçlı gönderilen ve yedek parça beklemeyen ürünleri en geç 3 iş günü içerisinde işleme alır. En fazla 7 iş günü içerisinde sonlandırma yapar. Arızalı parça beklenmesi ya da cihazın garantili ya da garantisiz firmaya gönderilmesi halinde bu süre geçerli değildir.

Madde 11:2

Donanım Destek Birimi, kullanıcılara istenildiği takdirde veri yedekleme konusunda teknik destek verir. Ancak sorumlu tutulamaz.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors