Merhaba

Birimimiz; Üniversitemizin, akademik-idari personel ve öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektedir.

Görevimiz; Teknolojiyi en üst seviyede takip ederek, sistem, yazılım, web, ağ (network) ve donanım alanlarında her türlü bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesini sağlamak. Eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlanması, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir.

Görevlerimiz arasında;

 • Üniversitemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli projelerin planlanması, ihale süreçlerinin hazırlanması, satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulmasını sağlamak,
 • Bilişim sistemlerimizin güvenli bir şekilde yurtdışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak,
 • Üniversitemiz internet ağını yerleşke içi ve yerleşkeler arası olmak üzere planlamak, kurmak ve işletimini sağlamak,
 • Üniversitemizde bulunan tüm bilgisayarların ve bilişim sistemlerinin bakım ve onarımını sağlamak,
 • Üniversitemizdeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak,
 • Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini planlamak, kurmak ve işletimini sağlamak,
 • Üniversite personelinin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, ve çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmalarını yapmak,
 • Üniversitede yapılan eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak,
 • Üniversite bünyesinde yapılan bilişim tabanlı çalışmalara ve araştırmalara ihtiyaç duyan kuruluşlara cevap vermek,
 • Kullanıcılara ait bireysel elektronik verilerin ve kurumsal verilerin güvenliğini sağlamak,
 • Üniversitemizin ve alt birimlerimizin web sayfalarının tasarlanması ve güncelleştirilmesi sağlamak,

bulunmaktadır.

Hedefimiz; Üniversitemizin nitelikli üniversiteler arasında yer almasını sağlamak için, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından Üniversiteler arasında en üst sıraya yerleşmek, bilişim alanında gerekli desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmaktır.

Teknolojiyi yakından izleyerek üniversitemizin bilişim sistemleri’ni akademik araştırmalarda, eğitim programlarında, üniversite içi birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamak, diğer bilgi işlem hizmetlerini tam yerine getirerek bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.

Hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve üniversiteye kesintisiz en yüksek hızda bilişim ağını kurup, güncelleyip diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak.

Bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak.

 • Çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerimizi geliştirerek kalite ve verimliliği yükseltmek.
 • Çözüm sürelerimizde sürdürülebilir iyileşmeyi temin ederek kalıcı hale getirmek.
 • Eğitim faaliyetlerinde etkin rol alarak, öğrencilerimizin ve personelimizin bilgi teknolojileriyle olan etkileşimlerini en üst düzeyde sürdürebilmelerine olanak sağlamak.
 • İş süreçlerimizi kurumsal yapının gereksinimlerine uygun şekilde sürekli güncelleyerek, tüm paydaşlarımızla uluslararası standartlarda bir çalışma ortamını temin etmek.
 • Yatırımlarımızda, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin gerektirdiği en optimum çözümleri araştırarak doğru süreçlerle altyapımıza kazandırmayı ilke edinmek.
 • Bilgi güvenliği politikamızı ülkemizin stratejik hedefleriyle entegre şekilde, ilgili paydaşlarla en üst düzeyde iletişim ve koordinasyonla şekillendirmek ve güncel tutmak.
 • Çalışmalarımızı, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan teknik altyapı desteğini sağlamayı önceleyerek yürütmek.
Donanım

EBYS

Satın Alma

Sistem

Web

Yazılım

Ekibimiz [Organizasyon Şeması]

Başkanlık

Seyfullah Başköylü

Daire Başkanı

seyfullah.baskoylu@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 82

Sena Engin

Sekreter(Teknisyen)

sena.engin@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 89

Kâmil Türidi

Mühendis/Birim Sorumlusu

kamil.turidi@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 86

Cihan Uçucu

Mühendis

cihan.ucucu@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 13 19

Adnan Şakir Ünce

Teknisyen

adnan.unce@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 13 19

Erdal ÇUKUR

Teknisyen

erdal.cukur@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 13 19

Teknisyen Erol Keskin

Mustafa Demircan

Teknisyen/Birim Sorumlusu

mdemircan@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 88

Tayfun Aydınlık

Teknisyen

tayfun@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 87

Mehmet Gündemir

Tekniker

mehmet.gundemir@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 87

Cüneyt Han

Teknisyen

cuneyt.han@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 88

Emel Yaşar Anıl

Mühendis/Birim Sorumlusu

emel.anil@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 92

Ahmet Önal

Programcı

ahmet.onal@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 94

Servet Dülger

Servet Dülger

Müdür

servet.dulger@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 84

Yakup Kotan

Yakup Kotan

Şef

yakup.kotan@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 98

Ayşe Bayrak

Ayşe Bayrak

Bilgisayar İşletmeni

ayse.bayrak@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 89

Koray Duman

Mühendis/Birim Sorumlusu

koray.duman@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 24

Ahmet BAŞEL

Memur

ahmet.basel@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 24

Önder Yakut

A. Göktürk GÜNEŞ

Mühendis/Birim Sorumlusu

gokturk.gunes@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 85

Arif Berkan ARICAN

Bilgisayar İşletmeni

arif.arican@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 85

Emre VURAL

Programcı

emre.vural@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 85

Osman ÇOKGEZER

Bilgisayar İşletmeni

osman.cokgezer@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 85

Önder Yakut

Önder Yakut

Tekniker

onder.yakut@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 85