Hakkımızda

Genel Bilgiler

Birimimiz; Üniversitemizin, akademik-idari personel ve öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektedir.

Görevimiz; Teknolojiyi en üst seviyede takip ederek, sistem, yazılım, web, ağ (network) ve donanım alanlarında her türlü bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesini sağlamak. Eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlanması, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir.

Görevlerimiz arasında;

 • Üniversitemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli projelerin planlanması, ihale süreçlerinin hazırlanması, satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulmasını sağlamak,
 • Bilişim sistemlerimizin güvenli bir şekilde yurtdışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak,
 • Üniversitemiz internet ağını yerleşke içi ve yerleşkeler arası olmak üzere planlamak, kurmak ve işletimini sağlamak,
 • Üniversitemizde bulunan tüm bilgisayarların ve bilişim sistemlerinin bakım ve onarımını sağlamak,
 • Üniversitemizdeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak,
 • Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini planlamak, kurmak ve işletimini sağlamak,
 • Üniversite personelinin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, ve çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmalarını yapmak,
 • Üniversitede yapılan eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak,
 • Üniversite bünyesinde yapılan bilişim tabanlı çalışmalara ve araştırmalara ihtiyaç duyan kuruluşlara cevap vermek,
 • Kullanıcılara ait bireysel elektronik verilerin ve kurumsal verilerin güvenliğini sağlamak,
 • Üniversitemizin ve alt birimlerimizin web sayfalarının tasarlanması ve güncelleştirilmesi sağlamak,

bulunmaktadır.

Hedefimiz; Üniversitemizin nitelikli üniversiteler arasında yer almasını sağlamak için, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından Üniversiteler arasında en üst sıraya yerleşmek, bilişim alanında gerekli desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmaktır.
Donanım

EBYS

Satın Alma

Sistem

Web&Yazılım

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors