İdari İşler Şube Müdürlüğü

Genel Bilgiler

5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci fıkrasında bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiş ve 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Daire Başkanlığımızdaki aşağıdaki görevler yapılmaya başlanmıştır.

 • MAAŞ:

  • Maaşların hazırlanması(Memurlar ve Kısmi Zamanlı Öğrenciler)

  • Sosyal Güvenlik Ödemeleri

 • SATIN ALMA:

  • Mal ve Hizmet Alımları, Bakım Onarım Hizmetleri(klima,Jeneratör, makine teçhizat vs.)

 • YOLLUKLAR:

  • Yurtiçi Görev Yollukları

  • Emeklilik Yollukları

  • Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri

  • Arazi Tazminatları

 • TAŞINIR KAYIT KONTROL:

  • Depoya Giren Mal, Malzeme ve Demirbaş kayıtları

  • Muayene Kabul Komisyonu ve Muayene Kabul İşleri takibi

  • Hurda Satış İşleri ve Yazışmalar

  • Demirbaşların Listesinin Sayıştay’a bildirilmesi,

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors