İş Akış Süreçleri

EBYS Kullanıcı Destek Hizmeti İş Akışı

EBYS Kullanıcı Yetkilendirme İşlemleri

EBYS Yasal Hükümlere Göre Güncelleme İş Akışı

E-İmza Kurulum ve Aktivasyon İş Akışı

E-İmza Talep İş Akışı

E-Posta Talep İş Akışı

Kurumdan Ayrılış İşlemleri

DNS Tanımları İş Akış Şeması

Siber Güvenlik İş Akış Şeması

Bilişim Ağı Arıza Süreci

Bilişim Ağı Bakım Süreci

Ağ Cihazlarının Güncelleme Süreci

Yeni Ağ Kurulumu ve Cihaz Talep Süreci

Donanım Arıza Süreci

Gelen Evrak İşlemleri

Görevden Ayrılma İşlemleri

Giden Evrak İşlemleri

Göreve Başlama İşlemleri

Puantaj Düzenleme İşlemleri

Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

Kesenek İşlemleri

Kıst Maaş Hesaplaması

Personel Göreve Başlama -Açıktan Atama İşlemi

Personel İşçi Maaş İşlemleri İş Süreci

Personel Maaş İşlemleri

Personel Naklen Geliş İşlemleri

Gelen Evrak İşlemleri

Satınalma Doğrudan Temin

Taşınır Malzeme Devir Yoluyla Çıkış İşlemleri

Taşınır Malzeme Giriş İşlemleri

Tebliğ Yazı ve Duyuru İşlemleri

Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri

Yıl Sonu Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

Zimmet Düşme İşlemleri

Zimmet Verme İşlemleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors