Misyon-Vizyon

Misyon

Teknolojiyi yakından izleyerek üniversitemizin bilişim sistemleri’ni akademik araştırmalarda, eğitim programlarında, üniversite içi birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamak, diğer bilgi işlem hizmetlerini tam yerine getirerek bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.


Vizyon

Hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve üniversiteye kesintisiz en yüksek hızda bilişim ağını kurup, güncelleyip diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak. Bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak.


Değerler - Hedefler

  • Çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerimizi geliştirerek kalite ve verimliliği yükseltmek.

  • Çözüm sürelerimizde sürdürülebilir iyileşmeyi temin ederek kalıcı hale getirmek.

  • Eğitim faaliyetlerinde etkin rol alarak, öğrencilerimizin ve personelimizin bilgi teknolojileriyle olan etkileşimlerini en üst düzeyde sürdürebilmelerine olanak sağlamak.

  • İş süreçlerimizi kurumsal yapının gereksinimlerine uygun şekilde sürekli güncelleyerek, tüm paydaşlarımızla uluslararası standartlarda bir çalışma ortamını temin etmek.

  • Yatırımlarımızda, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin gerektirdiği en optimum çözümleri araştırarak doğru süreçlerle altyapımıza kazandırmayı ilke edinmek.

  • Bilgi güvenliği politikamızı ülkemizin stratejik hedefleriyle entegre şekilde, ilgili paydaşlarla en üst düzeyde iletişim ve koordinasyonla şekillendirmek ve güncel tutmak.

  • Çalışmalarımızı, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan teknik altyapı desteğini sağlamayı önceleyerek yürütmek.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors