İdari Hizmet Birimi

Genel

5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci fıkrasında bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiş ve 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Daire Başkanlığımızdaki aşağıdaki görevler yapılmaya başlanmıştır.

 • MAAŞ:
  • Maaşların hazırlanması(Memurlar ve Kısmi Zamanlı Öğrenciler)
  • Sosyal Güvenlik Ödemeleri
 • SATIN ALMA:
  • Mal ve Hizmet Alımları, Bakım Onarım Hizmetleri(klima,Jeneratör, makine teçhizat vs.)
 • YOLLUKLAR:
  • Yurtiçi Görev Yollukları
  • Emeklilik Yollukları
  • Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri
  • Arazi Tazminatları
 • TAŞINIR KAYIT KONTROL:
  • Depoya Giren Mal, Malzeme ve Demirbaş kayıtları
  • Muayene Kabul Komisyonu ve Muayene Kabul İşleri takibi
  • Hurda Satış İşleri ve Yazışmalar
  • Demirbaşların Listesinin Sayıştay’a bildirilmesi,

Ekibimiz

Servet Dülger

Servet Dülger

Müdür

servet.dulger@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 84

Yakup Kotan

Yakup Kotan

Şef

yakup.kotan@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 98

Ayşe Bayrak

Ayşe Bayrak

Bilgisayar İşletmeni

ayse.bayrak@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 12 89

Destek Merkezi'nden