Sistem ve Ağ Yönetim Şube Müdürlüğü

Sistem Yönetimi Genel Bilgiler

Sistem yönetim grubu Üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlar:

 • Proxy / firewall ile iki yönlü internet erişiminin kontrolünün sağlanması,
 • Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunması amacıyla güvenlik duvarı (firewall) yönetilmesi. Saldırı girişimlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
 • Sunucu ve kullanıcı verileri için yedekleme sistemlerinin tasarımı ve yönetimi,
 • Web sunucularının internet erişiminin sağlanması, Linux ve Windows Web servislerinin tasarım ve yönetimi,
 • DNS, FTP , Dizin (directory services) servislerinin tasarım ve yönetimi,
 • Terminal servislerinin yönetimi,
 • Tüm sunucuların çalışır durumda tutulmasını ve kullanıcıların AUP Sözleşmesine uygunluğunun denetlenmesini sağlamak. Sunucuların kurulum, konfigürasyon ve yönetimleri, Sunucu yazılımlarının kurulum, yönetim ve güncelleştirilmesi,
 • Sistem Yönetimi projelerinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksiz teslim alınması.

Ağ Yönetimi Genel Bilgiler

Ağ grubu aşağıdaki hizmetlerin sağlıklı ve kesintisiz yürütülmesini sağlar.

 • Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması,
 • Kullanılan programlar yardımıyla ağ performas ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek,
 • Kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması,
 • Genel IP adres bloklarının dağıtılması. Fakülte içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi,
 • Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olmak,
 • Yeni yapılan binaların gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksiz teslim alınması,
 • E-Kart Otomasyon Projesi Sunucu Desteği.

Ağ Haritası

Ağ Haritası

KOU Eposta Destek Sistemi Afiş

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ WINDOWS KISISEL LISANS YONERGESI

Gmail Kurulum Adımları

Outlook Pop3 Kurulumu

İOS Imap Kurulumu

Android Imap Kurulumu

Kurumsal E-POSTA Karantina Sistemi Kullanım Klavuzu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors